你好,游客 登录 注册 搜索
您的位置:首页武术流派心意六合拳
搜索: 标题  

六合拳序

[日期:2016-02-04]   来源:武当   作者:河北 李春光/收藏 整理 校注   背景:  
A-  A  A+

整理者的话

260余年来,不知有多少习武者都想亲眼目睹此《意拳谱》,但每一代只能有一个传承人收藏它。所以,能够看到它全文的人很少。流传于世的只言片语,只是拳谱中的一小部分。因为实在太少,不能满足社会需求,所以假拳师拳谱就大量出炉,古往今来坑害了多少习武者。为了让后人明辨真伪,少走弯路,今特将古拳谱部分内容献出,供同道学习参研,以实现祖师姬隆凤先生之夙愿:“愿天下习武者,都练成六合功”。下面根据本人对拳谱的认识加注标点,并作以肤浅解释。

原文

天下之治道有二日德日威天下之学术有二日文日武然武之所重者技艺也况国家讲礼有法搜苗弥狩各有其时而其间精微奥妙更有不容率意妄陈者余当疑著为论公诸同好特恕语言不精反误后世此心耿耿昌其有机兹见岳武穆王拳谱意既纯粹语亦极言急录之以志余爱慕之情岳王讳飞字鹏举河北汤阴人氏王父早年卒事母最孝少负节气优于将略陈毅多谋其智勇绝伦超群当时各将无以匹及常应慕于东京留守宗泽与谈兵法日如将军者方可与言孙吴屡尚战功遂成大将善以少击多众自帅八百人破王善等五十万众于南薰门八千人破曹成十余万众桂岭其战兀术于顺昌则背后嵬八百于朱仙镇五百人破金兵十余万凡有所举必谋定而后战故有胜无败猝然遇敌不动故敌为之语日撼山易撼岳将军难张凌当问用兵之术于王王日仁信智勇严宽缺一不可王平生好贤礼士博览经史雅歌投壶恂恂然如书生每战胜必笕功日将士效力飞何功之有而忠愤激烈义论持正不挫余人卒以此得过余为宗泽深惜之王当意子时授业于名师精通枪法并以拳立为一法以教将佐名日意拳神妙莫测盖从古未有其技也王以后金元明数代鲜有其技独我姬公名际可字隆凤生于明末国初为蒲东诸冯人氏访名师终在南山得武穆王拳谱揣练数载尽悟其奥妙后授余师曹继武先生于秋蒲时人不知其勇先生习武十有二年技勇方成……康熙癸酉年武试科举中联捷三元钦命为陕西靖远总镇大都督先生致仕归籍余邀至池州先生以此拳授余学艺十易寒暑先生甚喜曰子勇成矣命余回晋至洛阳遇学礼马公谈势甚洽嘱余为序余曰不文焉能为序但见世有勇敢之士来当无芜人之立及观其艺再叩其学手不应心不语合道者何也不得个中其传故也所谓真传者名虽曰武其宝贵和和者智与勇顺成自然之谓也岂近世捉拿勾打封闭闪展逞其跃悦人耳目者可比其意拳大要不外乎阴阳五行动静起落进退虚实而其妙又须六合者手与足合肩与胯合肘与膝合心与意合意与气合气与力合苟能日就月将知无不周勇无不胜得乎知之理会乎知之精自然能去能就能弱能强能进能退能柔能刚不动如山岳难知如阴阳无穷如天地充足如太仓浩渺如四海炫耀如三光以视近演武者异乎不异乎同乎不同乎特在乾隆十五年岁次庚午荷月书于河南“马公”书屋。

标点

天下之治道有二,日德日威。天下之学术有二,日文日武。然武之所重者,技艺也。况国家讲礼有法。搜苗弥狩各有其时,而其间精微奥妙更有不容率意。妄陈者余当疑著为论,公诸同好。特恕语言不精,反误后世。此心耿耿,昌其有机兹见岳武穆王拳谱。意即纯粹,语亦极言,急录之,以志余爱慕之情。岳王讳飞,字鹏举,河北汤阴人氏。王父早年卒,事母最孝,少负节气,优于将略,陈毅多谋。其智勇绝伦超群,当时各将无以匹及。常应慕于东京留守宗泽与谈兵法,曰:如将军者方可与言。孙吴屡尚战功,遂成大将。善以少击多众。自帅八百人破王善等五十万众于南薰门。八千人破曹成十余万众于桂岭,其战兀术于顺昌则背后嵬八百。于朱仙镇五百人破金兵十余万。凡有所举,必谋定而后战,故有胜无败。猝然遇敌不动,故敌为之语日:撼山易,撼岳将军难。张凌当问用兵之术于王,王日:仁信智勇严宽,缺一不可。王平生好贤礼士,博览经史,雅歌投壶,恂恂然如书生。每战胜必笕功,日:将士效力,飞何功之有。而忠愤激烈议论,持正不挫于人,卒以此得过。余为宗泽深惜之。王当意子时,授业于名师,精通枪法,并以拳立为一法,以教将佐。名日意拳,神妙莫测,盖从古未有其技也。王以后金元明数代鲜有其技,独我姬公,名际可,字隆凤,生于明末国初,为蒲东诸冯人氏,访名师,终在南山得武穆王拳谱,揣练数载,尽悟其奥妙。后授余师曹继武先生于秋蒲。时人不知其勇,先生习武十有二年,技勇方成……。康熙癸酉年武试科举,中联捷三元,钦命为陕西靖远总镇大都督。先生致仕归籍,余游至池州,先生以此拳授余。学艺十易寒暑,先生甚喜日:子勇成矣。命余回晋,至洛阳遇学礼马公,谈势甚洽,嘱余为序。余日:不文,焉能为序。但见世有勇敢之士来,当无芜人之,立及观其艺,再叩其学,手不应,心不语。合道者,何也不得个中其传,故也所谓真传者。名虽曰武,其实贵和。和者,智与勇,顺成自然之谓也。岂近世捉拿勾打,封闭闪展,逞其跃,悦人耳目者可比。其意拳大要,不外乎阴阳五行,动静起落,进退虚实。而其妙,又须六合者,手与足合,肩与胯合,肘与膝合。心与意合,意与气合,气与力合,苟能日就月将,知无不周,勇无不胜。得乎知之理,会乎知之精,自然能去能就,能弱能强,能进能退,能柔能刚。不动如山岳,难知如阴阳,无穷如天地,充足如太仓,浩渺如四海,炫耀如三光。以视近演武者,异乎不异乎,同乎不同乎。特在乾隆十五年岁次庚午荷月,书于河南洛阳“马公”书屋。(1750年6月)

阅读:
相关新闻       六合拳序 
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 表情 姓名: 字数
点评: